1. Aanspreekpunt integriteit (API)

Vanaf 01/01/2023 moet elke sportclub verplicht een aanspreekpunt integriteit (API) hebben. Een positief, veilig en open klimaat is belangrijk binnen een sportclub. Deze persoon is speciaal bijgeschoold om op correcte wijze om te gaan met incidenten m.b.t. een integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders.

 

Wie kan er terecht bij de API?

Iedereen die op een bepaalde manier betrokken is bij de organisatie kan de API contacteren. Je hoeft zelf geen slachtoffer of getuige van bepaald gedrag te zijn. Zodra je een vermoeden of een slecht gevoel hebt, kan je contact opnemen.

 

Wat doet de API?

De API gaat aan de slag met wat jij vertelt, elke melding wordt serieus genomen.

  • Eerste contact: de API is daarom het eerste contact bij meldingen. Zij of hij luistert naar jouw verhaal en probeert zo de situatie in te schatten, zonder de rol van hulpverlener op te nemen.
  • Coördinatie + doorverwijzing: nadien zal de API samen met de melder bekijken hoe de situatie het beste aangepakt kan worden en eventueel doorverwijzen naar andere organisaties. De API probeert de situatie beter te begrijpen en contacteert eventueel andere betrokkenen of instanties bij vermoedens of aanwijzingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag.
  • Opvolging: de API volgt de situatie met de melder op tot alles afgehandeld is. Samen bekijken ze hoe de nazorg het beste aangepakt kan worden.

Wat doet de API niet?

  • Hulpverlening: de API is geen hulpverlener en zal geen persoonlijk begeleidingstraject opstarten. Wel zal de API elke melding zo goed mogelijk opvolgen en ervoor zorgen dat er een goede doorverwijzing is naar de hulpverlening als dat nodig is.
  • Onderzoeken: de API praat met de betrokkenen en probeert een goed beeld te krijgen van de situatie. Op basis daarvan zal de API de meest geschikte opvolging voorzien. De API zal echter nooit op onderzoek uitgaan naar wie juist de schuldige is en de reden waarom die schuldig is.
  • Publieke bekendmaking: de API handelt steeds discreet maar heeft geen beroepsgeheim.

Wie zijn onze club-API’s ?

Cindy Heylen

Cindy Heylen

Aanspreekpunt Integriteit

Sascha Delcol

Sascha Delcol

Aanspreekpunt Integriteit