Medisch onderzoek + lidgeld 2023

Ik ben een beetje later dan de voorbij jaren maar hier is dan eindelijk de reminder voor vernieuwing van het lidgeld en het uitvoeren van het jaarlijks medisch onderzoek.

Beide zouden volgens ons inwendig reglement moeten in orde zijn vóór 01 februari 2023...

De lidgelden zijn dezelfde gebleven als de voorbije jaren :

- 110 euro per clublid

- 105 euro voor elk tweede lid van eenzelfde gezin

- 100 euro voor elk derde lid van eenzelfde gezin

- 55 euro voor erelid

De lidgelden mogen worden gestort op de Calypsoteamrekening BE83 3200 2418 6315

 

 Het stramien inzake het medisch onderzoek is ondertussen wel gekend :

- tijdens het doktersbezoek dient het Nelos-formulier ingevuld te worden door de arts en het blauw duikboekje afgestempeld te worden. 

- het onderste deel van het medisch formulier dient aan de secretaris bezorgd te worden dewelke ook het duikboekje afstempelt.

- vanaf de leeftijd van 45 jaar dient er om de 5 jaar ook een inspannings-EKG afgelegd te worden.