medisch onderzoek + lidgeld

Het eindejaar is in zicht.  Tijd voor het jaarlijks medisch onderzoek en vernieuwing van het lidgeld.

 Het stramien is ondertussen wel gekend :

- tijdens het doktersbezoek dient het Nelos-formulier ingevuld te worden door de arts en het blauw duikboekje afgestempeld te worden. 

- het onderste deel van het medisch formulier dient aan de secretaris bezorgd te worden dewelke ook het duikboekje afstempelt.

- vanaf de leeftijd van 45 jaar dient er om de 5 jaar ook een inspannings-EKG afgelegd te worden.

- het lidgeld dient overgeschreven te worden op de Calypso-rekening.

Medisch onderzoek en hernieuwing lidmaatschap dienen te gebeuren vóór 31/01/23.