Lidmaatschap & Materiaal

 

Lidmaatschap

Personen die lid wensen te worden van duikschool Calypso-Team v.z.w. kunnen tweemaal gratis meetrainen, mits toestemming van de duikschoolleider.

De daaropvolgende training dienen ze in het bezit te zijn van :

 • een ingevuld formulier « aanvraag lidmaatschap » 
 • een door een geneesheer, bij voorkeur lid van de Medische Commissie NELOS, ingevulde en ondertekende medische fiche.
 • één recente pasfoto.
 • een betalingsbewijs van het lidgeld, betalen kan contant aan de penningmeester, of via overschrijving.


Personen die geen lidgeld betaald hebben en/of de door een geneesheer ondertekende medische fiche niet kunnen voorleggen, zullen niet toegelaten worden in het zwembad, omdat ze niet verzekerd zijn!!

Lidgelden :

**********

 • Eerste lid : 110,00 euro
 • Tweede lid : 105,00 euro
 • Derde lid van hetzelfde gezin :100,00 euro
 • Erelid : 55,00 euro

**********
Voor nieuwe leden die inschrijven vanaf maart geldt het lidgeld voor de periode tot 31 december van hetzelfde jaar.

 

Nieuwe leden die starten in september betalen 140,00 euro tot 31 december van het volgende jaar, en 40,00 euro voor de Nelos documententas.

Hiervoor krijgt U :

Aansluiting Calypso-Team
Aansluiting NELOS
Verzekering Arena
Hippocampus abonnement ( Tweemaandelijks informatieblad )
Gratis toegang tot het zwembad tijdens de trainingsuren.
Gebruik van duikmateriaal tijdens de trainingen.
Alle theoretische en praktische lessen om het 1*duikbrevet te behalen.


Inhoud Nelos documententas :

 • Duikboekje
 • Opleidingskaart Brevet 1*duiker
 • Logboekje
 • Cursus opleiding 1*duiker
 • Medische fiche geneeskundig onderzoek
 • Opleidingsformulier Basis Nitrox Duiker Nelos


Homologaties Nelos : Bij het aanvangen van een duikbrevet dient ook nog homologatiegeld te worden betaald :
Homologatie tarieven (2022):

 • 1*D: 125 euro
 • 2*D: 65 euro
 • 3*D: 50 euro
 • 4*D: 45 euro
 • AI: 45,00 euro
 • 1*I, 2*I en 3*I: gratis
 • Basis-Nitrox-Duiker (BND): 50 euro
 • Gevorderde Nitrox-Duiker (GND): 70 euro
 • Nitrox-Instructeur (NI): gratis

 

 

Materiaal

Wat heb je nodig om in het zwembad te trainen?

Duikersbril, snorkel, vinnen en loodgordel.

 

Wat heb je nodig om buiten te gaan duiken?

Een volledige duikersuitrusting bestaande uit :

 • duikpak
 • handschoenen en botjes
 • bril, snorkel en vinnen
 • loodgordel
 • duikmes
 • duikfles
 • duikvest (trimvest)
 • ontspanner
 • lamp
 • dieptemeter, kompas, drukmeter, uurwerk, duikcomputer
 • buddy-lijn


 

 

Huurreglement duikmateriaal.

 1. Vanaf een lid lidgeld betaald heeft, in orde is met het doktersonderzoek en de zwembad- en theoretische opleiding tot 1*duiker succesvol heeft doorlopen, kan deze volgend materiaal huren, onder voorbehoud van beschikbaarheid: één persluchtfles, één trimvest, twee ademautomaten waarvan één met inflatorslang en manometer en/of dieptemeter en/of kompas.
 2. Duikmateriaal kan slechts gehuurd worden nadat een waarborg van 50 Euro per stuk betaald werd. Deze betaling dient door de penningmeester en/of materiaalmeester bevestigd worden alvorens het materiaal ter beschikking wordt gesteld. Het materiaal valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder tot einde huurperiode.
 3. Elk lid kan maximaal één jaar huren.
 4. De huurder is verplicht het gehuurde materiaal op vraag van de materiaalmeester te tonen.
 5. Bij verlies of beschadiging is de huurder verplicht de kosten te vergoeden.
 6. Het te huren materiaal dient aangevraagd te worden aan de verantwoordelijke voor de verhuur. Deze zal het materiaal ter beschikking stellen. De huurperiode eindigt wanneer al het materiaal ingeleverd werd bij de verantwoordelijke voor de verhuur en er geen verdere huur werd aangevraagd.
 7. Bij slecht onderhoud of slechte behandeling, wordt het huurrecht onmiddellijk ingetrokken, zonder terugbetaling van waarborg.
 8. Iedere schade (hoe klein ook) aan het materiaal, moet onmiddellijk gemeld worden aan de verantwoordelijke voor de verhuur en mag nooit zelf of door derden hersteld worden.
 9. Het huren gebeurt voor eigen gebruik en niet voor gebruik door derden of onderverhuur aan derden.
 10. Het bestuur kan de gehuurde materialen opvorderen.
 11. Het gehuurde materiaal mag alleen gebruikt worden voor de recreatieve beoefening van de duiksport.
 12. De huurder dient zijn gehuurd materiaal na te zien en te testen en wordt verondersteld de werking ervan te kennen.
 13. Bij de keuze en uitreiking van materiaal heeft het laatst bijgekomen lid altijd voorrang.
 14. Alle inbreuken op bovenstaande reglementen worden beteugeld met de definitieve uitsluiting tot het huren van materiaal.